Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 12:30
kontakt
FEERUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73 651,00 55 232,00
-25,0%
32 771,00
-40,7%
30 538,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 726,00 3 668,00
-65,8%
1 119,00
-69,5%
3 328,00
197,4%
Zysk (strata) brutto 10 758,00 2 384,00
-77,8%
761,00
-68,1%
911,00
19,7%
Zysk (strata) netto 9 988,00 2 245,00
-77,5%
288,00
-87,2%
730,00
153,5%
Amortyzacja 4 774,00 3 654,00
-23,5%
3 465,00
-5,2%
3 617,00
4,4%
Aktywa 246 672,00 189 772,00
-23,1%
189 260,00
-0,3%
182 458,00
-3,6%
Kapitał własny 124 415,00 109 225,00
-12,2%
111 865,00
2,4%
117 043,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,04 11,45
-12,2%
11,73
2,4%
12,27
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,24
-77,6%
0,03
-87,2%
0,08
156,7%