Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:04
kontakt
FEERUM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 87 346,00 67 021,00
-23,3%
54 502,00
-18,7%
32 766,00
-39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 888,00 9 784,00
-1,1%
3 480,00
-64,4%
1 226,00
-64,8%
Zysk (strata) brutto 9 437,00 9 895,00
4,9%
2 244,00
-77,3%
1 004,00
-55,3%
Zysk (strata) netto 9 437,00 9 289,00
-1,6%
2 132,00
-77,0%
530,00
-75,1%
Amortyzacja 5 084,00 4 694,00
-7,7%
3 584,00
-23,6%
3 396,00
-5,2%
Aktywa 268 806,00 242 136,00
-9,9%
187 159,00
-22,7%
178 461,00
-4,6%
Kapitał własny 116 582,00 121 715,00
4,4%
106 654,00
-12,4%
106 702,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,22 12,76
4,4%
11,18
-12,4%
11,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 0,97
-1,5%
0,22
-77,0%
0,06
-75,0%