Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 20:37
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 772,00 21 994,00
104,2%
20 186,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 679,00 547,00
-19,4%
1 419,00
159,4%
Zysk (strata) brutto 577,00 427,00
-26,0%
1 257,00
194,4%
Zysk (strata) netto 283,00 247,00
-12,7%
994,00
302,4%
Amortyzacja 1 698,00 1 698,00
0,0%
1 680,00
-1,1%
Aktywa 181 255,00 178 461,00
-1,5%
174 973,00
-2,0%
Kapitał własny 106 455,00 106 702,00
0,2%
107 696,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,16 11,19
0,2%
11,29
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-13,3%
0,10
300,0%