Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 07:37
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 138,00 35 011,00
116,9%
9 960,00
-71,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 441,00 27 587,00
192,2%
3 524,00
-87,2%
Zysk (strata) brutto 10 028,00 8 627,00
-14,0%
3 645,00
-57,7%
Zysk (strata) netto 9 098,00 6 463,00
-29,0%
3 885,00
-39,9%
Amortyzacja 225,00 224,00
-0,4%
217,00
-3,1%
Aktywa 756 777,00 771 925,00
2,0%
759 880,00
-1,6%
Kapitał własny 710 955,00 717 476,00
0,9%
721 418,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,70 13,83
0,9%
13,90
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,12
-28,6%
0,08
-40,0%