Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 15:51
kontakt
ACAUTOGAZ
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 222 682,00 185 222,00
-16,8%
206 296,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 283,00 36 767,00
-20,6%
29 771,00
-19,0%
Zysk (strata) brutto 46 454,00 37 080,00
-20,2%
28 615,00
-22,8%
Zysk (strata) netto 38 183,00 30 898,00
-19,1%
24 114,00
-22,0%
Amortyzacja 11 463,00 10 893,00
-5,0%
11 563,00
6,2%
Aktywa 174 768,00 196 937,00
12,7%
205 870,00
4,5%
Kapitał własny 114 691,00 132 445,00
15,5%
134 396,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,61 13,15
13,2%
13,34
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,86 3,07
-20,6%
2,39
-21,9%