Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 22:03
kontakt
POLARISIT
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 144 310,00 119 854,00
-16,9%
44 768,00
-62,6%
35 579,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 733,00 9 927,00
73,2%
2 812,00
-71,7%
1 851,00
-34,2%
Zysk (strata) brutto 2 324,00 8 789,00
278,2%
3 272,00
-62,8%
1 234,00
-62,3%
Zysk (strata) netto 2 304,00 8 482,00
268,1%
2 975,00
-64,9%
1 044,00
-64,9%
Amortyzacja 1 441,00 2 695,00
87,0%
5 626,00
108,8%
7 657,00
36,1%
Aktywa 159 611,00 83 930,00
-47,4%
89 845,00
7,0%
97 702,00
8,7%
Kapitał własny 44 332,00 49 107,00
10,8%
59 607,00
21,4%
59 816,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,84
10,7%
1,03
21,4%
1,03
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,15
265,0%
0,05
-65,1%
0,02
-64,7%