Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 17:20
kontakt
POLARISIT
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112 596,00 29 499,00
-73,8%
19 838,00
-32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 866,00 8 634,00
-51,7%
2 956,00
-65,8%
Zysk (strata) brutto 16 561,00 8 816,00
-46,8%
2 630,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 15 044,00 8 024,00
-46,7%
2 388,00
-70,2%
Amortyzacja 1 394,00 2 444,00
75,3%
4 031,00
64,9%
Aktywa 87 179,00 94 945,00
8,9%
93 620,00
-1,4%
Kapitał własny 59 428,00 57 061,00
-4,0%
62 120,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,98
-4,0%
1,07
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,14
-46,7%
0,04
-70,3%