Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 04:56
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55,00 0,00
---
6 976,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -80,00
---
239,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -81,00
---
246,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -79,00
---
225,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 266,00 55 186,00
-0,1%
55 430,00
0,4%
Kapitał własny 55 254,00 55 185,00
-0,1%
55 410,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
-0,1%
0,95
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---