Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 15:39
kontakt
ROCCA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 881,00 248,00
-71,9%
25,00
-89,9%
2,00
-92,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 196,00 -222,00
---
2 072,00
---
-544,00
---
Zysk (strata) brutto 170,00 -246,00
---
2 038,00
---
-668,00
---
Zysk (strata) netto 170,00 -246,00
---
1 876,00
---
-668,00
---
Amortyzacja 85,00 86,00
1,2%
47,00
-45,3%
35,00
-25,5%
Aktywa 2 658,00 2 524,00
-5,0%
4 265,00
69,0%
3 612,00
-15,3%
Kapitał własny 1 394,00 1 147,00
-17,7%
3 023,00
163,6%
2 354,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,11
-17,8%
0,29
163,1%
0,23
-21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,18
---
-0,06
---