Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:20
kontakt
ROCCA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 292,00 -147,00
---
34,00
---
Zysk (strata) brutto 2 290,00 -148,00
---
119,00
---
Zysk (strata) netto 2 108,00 -148,00
---
119,00
---
Amortyzacja 30,00 17,00
-43,3%
12,00
-29,4%
Aktywa 4 479,00 4 112,00
-8,2%
3 723,00
-9,5%
Kapitał własny 3 256,00 2 875,00
-11,7%
2 473,00
-14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,28
-11,7%
0,24
-14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,01
---
0,01
---