Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:13
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 508,00 7 234,00
11,2%
7 482,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 453,00 429,00
-5,3%
1 067,00
148,7%
Zysk (strata) brutto 284,00 555,00
95,4%
714,00
28,6%
Zysk (strata) netto 223,00 444,00
99,1%
532,00
19,8%
Amortyzacja 1 577,00 1 627,00
3,2%
1 582,00
-2,8%
Aktywa 116 501,00 121 770,00
4,5%
122 407,00
0,5%
Kapitał własny 82 528,00 82 972,00
0,5%
83 504,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61 3,63
0,6%
3,66
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
90,0%
0,02
21,1%