Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:59
kontakt
RUCHCHORZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 279,00 3 112,00
36,6%
1 967,00
-36,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 120,00 696,00
480,0%
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 109,00 361,00
231,2%
-40,00
---
Zysk (strata) netto 109,00 361,00
231,2%
-40,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 169,00 19 159,00
5,4%
19 057,00
-0,5%
Kapitał własny -8 108,00 -7 365,00
---
-7 405,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,13
---
-0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
200,0%
-0,00
---