Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:50
kontakt
RUCHCHORZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 112,00 1 967,00
-36,8%
2 265,00
15,1%
3 653,00
61,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 696,00 -16,00
---
-827,00
---
459,00
---
Zysk (strata) brutto 361,00 -40,00
---
-868,00
---
-538,00
---
Zysk (strata) netto 361,00 -40,00
---
-887,00
---
-538,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 159,00 19 057,00
-0,5%
19 632,00
3,0%
20 385,00
3,8%
Kapitał własny -7 365,00 -7 405,00
---
-7 392,00
---
-4 957,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,13
---
-0,13
---
-0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,02
---
-0,01
---