Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:20
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 898,00 1 483,00
-21,9%
1 541,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 -219,00
---
410,00
---
Zysk (strata) brutto -33,00 -154,00
---
404,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 -154,00
---
404,00
---
Amortyzacja 62,00 85,00
37,1%
84,00
-1,2%
Aktywa 3 708,00 3 132,00
-15,5%
2 731,00
-12,8%
Kapitał własny 1 004,00 843,00
-16,0%
1 248,00
48,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-15,4%
0,10
47,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,03
---