Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 17:16
kontakt
VINDEXUS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 125 609,00 125 609,00
0,0%
115 825,00
-7,8%
105 408,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 385,00 68 385,00
0,0%
42 635,00
-37,7%
31 447,00
-26,2%
Zysk (strata) brutto 62 187,00 62 187,00
0,0%
33 788,00
-45,7%
23 700,00
-29,9%
Zysk (strata) netto 36 004,00 36 004,00
0,0%
32 196,00
-10,6%
18 633,00
-42,1%
Amortyzacja 829,00 829,00
0,0%
571,00
-31,1%
675,00
18,2%
Aktywa 362 477,00 362 477,00
0,0%
349 493,00
-3,6%
341 855,00
-2,2%
Kapitał własny 225 840,00 225 840,00
0,0%
254 525,00
12,7%
266 075,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,34 19,34
0,0%
21,75
12,5%
22,74
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,08 3,08
0,0%
2,75
-10,7%
1,59
-42,1%