Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:33
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 065,00 22 636,00
-16,4%
34 239,00
51,3%
25 827,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 529,00 7 723,00
-33,0%
17 436,00
125,8%
5 822,00
-66,6%
Zysk (strata) brutto 8 072,00 5 712,00
-29,2%
15 528,00
171,8%
3 807,00
-75,5%
Zysk (strata) netto 7 412,00 6 138,00
-17,2%
14 443,00
135,3%
4 115,00
-71,5%
Amortyzacja 111,00 142,00
27,9%
149,00
4,9%
166,00
11,4%
Aktywa 352 116,00 345 939,00
-1,8%
349 493,00
1,0%
353 976,00
1,3%
Kapitał własny 233 943,00 240 082,00
2,6%
254 525,00
6,0%
258 640,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,00 20,52
2,6%
21,75
6,0%
22,11
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,52
-17,2%
1,23
135,0%
0,35
-71,5%