Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:08
kontakt
VINDEXUS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 670,00 47 145,00
70,4%
58 950,00
25,0%
58 950,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 797,00 18 890,00
293,8%
17 476,00
-7,5%
17 476,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 752,00 16 100,00
818,9%
12 548,00
-22,1%
12 548,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 748,00 16 013,00
816,1%
11 615,00
-27,5%
11 615,00
0,0%
Amortyzacja 329,00 387,00
17,6%
280,00
-27,6%
280,00
0,0%
Aktywa 287 025,00 314 711,00
9,6%
352 116,00
11,9%
352 116,00
0,0%
Kapitał własny 188 446,00 205 723,00
9,2%
233 943,00
13,7%
233 943,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,13 17,61
9,2%
20,00
13,5%
20,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 1,37
814,0%
0,99
-27,6%
0,99
0,0%