Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 18:08
kontakt
VINDEXUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 575,00 18 763,00
28,7%
18 763,00
0,0%
17 085,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 325,00 4 234,00
82,1%
4 234,00
0,0%
-1 214,00
---
Zysk (strata) brutto 12 917,00 3 261,00
-74,8%
3 261,00
0,0%
27 663,00
748,3%
Zysk (strata) netto 10 236,00 1 773,00
-82,7%
1 773,00
0,0%
21 733,00
1 125,8%
Amortyzacja 320,00 276,00
-13,8%
276,00
0,0%
324,00
17,4%
Aktywa 325 725,00 345 611,00
6,1%
345 611,00
0,0%
351 599,00
1,7%
Kapitał własny 181 295,00 203 954,00
12,5%
203 954,00
0,0%
234 649,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,52 17,43
12,3%
17,43
0,0%
20,06
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,15
-82,6%
0,15
0,0%
1,86
1 122,4%