Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 15:48
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 476,00 8 287,00
-20,9%
8 287,00
0,0%
7 001,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 555,00 679,00
-80,9%
679,00
0,0%
-700,00
---
Zysk (strata) brutto 11,00 3 250,00
29 445,5%
3 250,00
0,0%
1 482,00
-54,4%
Zysk (strata) netto 43,00 1 730,00
3 923,3%
1 730,00
0,0%
1 085,00
-37,3%
Amortyzacja 135,00 141,00
4,4%
141,00
0,0%
139,00
-1,4%
Aktywa 349 629,00 345 611,00
-1,1%
345 611,00
0,0%
335 295,00
-3,0%
Kapitał własny 205 735,00 203 954,00
-0,9%
203 954,00
0,0%
205 039,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,58 17,43
-0,9%
17,43
0,0%
17,52
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,15
3 600,0%
0,15
0,0%
0,09
-37,2%