Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 14:56
kontakt
HYDRAPRES
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 811,00 26 347,00
-30,3%
32 612,00
23,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 580,00 359,00
-38,1%
534,00
48,7%
Zysk (strata) brutto 293,00 290,00
-1,0%
365,00
25,9%
Zysk (strata) netto 269,00 256,00
-4,8%
360,00
40,6%
Amortyzacja 2 071,00 1 751,00
-15,5%
1 487,00
-15,1%
Aktywa 33 580,00 28 594,00
-14,8%
30 527,00
6,8%
Kapitał własny 18 547,00 18 803,00
1,4%
19 163,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,52
1,4%
0,53
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
42,9%