Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:52
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 912,00 7 663,00
-14,0%
11 212,00
46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 251,00 -718,00
---
142,00
---
Zysk (strata) brutto 248,00 -767,00
---
42,00
---
Zysk (strata) netto 248,00 -773,00
---
42,00
---
Amortyzacja 353,00 358,00
1,4%
358,00
0,0%
Aktywa 31 275,00 31 198,00
-0,2%
37 391,00
19,9%
Kapitał własny 20 667,00 19 891,00
-3,8%
19 936,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,55
-3,7%
0,56
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
0,00
---