Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:55
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 143,00 6 504,00
-46,4%
10 605,00
63,1%
12 686,00
19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 717,00 12,00
-98,3%
316,00
2 533,3%
95,00
-69,9%
Zysk (strata) brutto 794,00 6,00
-99,2%
339,00
5 550,0%
55,00
-83,8%
Zysk (strata) netto 794,00 -23,00
---
339,00
---
55,00
-83,8%
Amortyzacja 0,00 221,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 205,00 21 312,00
11,0%
18 473,00
-13,3%
18 320,00
-0,8%
Kapitał własny 14 199,00 14 176,00
-0,2%
14 515,00
2,4%
14 571,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,0%
0,13
2,3%
0,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---
0,00
-66,7%