Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:31
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 701,00 15 772,00
827,2%
1 768,00
-88,8%
2 622,00
48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 624,00 -2 124,00
---
-247,00
---
-2 032,00
---
Zysk (strata) brutto 7 394,00 -3 801,00
---
-10 067,00
---
-4 126,00
---
Zysk (strata) netto 9 469,00 -3 112,00
---
-12 949,00
---
-2 934,00
---
Amortyzacja 134,00 113,00
-15,7%
112,00
-0,9%
128,00
14,3%
Aktywa 785 965,00 795 745,00
1,2%
833 432,00
4,7%
822 868,00
-1,3%
Kapitał własny 76 160,00 73 048,00
-4,1%
57 233,00
-21,7%
40 653,00
-29,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 1,96
-4,1%
1,54
-21,7%
1,09
-29,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,08
---
-0,35
---
-0,08
---