Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 22:51
kontakt
MINERAL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 010,00 9 482,00
5,2%
9 099,00
-4,0%
12 619,00
38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 666,00 472,00
-29,1%
457,00
-3,2%
455,00
-0,4%
Zysk (strata) brutto 687,00 474,00
-31,0%
437,00
-7,8%
356,00
-18,5%
Zysk (strata) netto 533,00 369,00
-30,8%
328,00
-11,1%
257,00
-21,6%
Amortyzacja 121,00 104,00
-14,0%
135,00
29,8%
242,00
79,3%
Aktywa 3 480,00 3 565,00
2,4%
4 656,00
30,6%
5 665,00
21,7%
Kapitał własny 1 493,00 1 863,00
24,8%
2 191,00
17,6%
2 447,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,42
24,5%
0,50
17,8%
0,56
11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,08
-30,6%
0,07
-11,9%
0,06
-21,6%