Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:52
kontakt
VIGOSYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 651,00 22 254,00
33,6%
11 728,00
-47,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 212,00 5 755,00
-20,2%
1 556,00
-73,0%
Zysk (strata) brutto 6 785,00 5 734,00
-15,5%
1 016,00
-82,3%
Zysk (strata) netto 8 606,00 11 330,00
31,7%
3 608,00
-68,2%
Amortyzacja 1 702,00 1 713,00
0,6%
1 776,00
3,7%
Aktywa 195 022,00 218 997,00
12,3%
223 152,00
1,9%
Kapitał własny 120 124,00 133 067,00
10,8%
136 674,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 164,78 182,53
10,8%
187,48
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,80 15,54
31,7%
4,95
-68,2%