Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:47
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 378 793,00 648 027,00
71,1%
406 400,00
-37,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 873,00 166 613,00
91,8%
114 097,00
-31,5%
Zysk (strata) brutto 85 571,00 170 916,00
99,7%
132 452,00
-22,5%
Zysk (strata) netto 69 265,00 133 426,00
92,6%
107 202,00
-19,7%
Amortyzacja 846,00 754,00
-10,9%
727,00
-3,6%
Aktywa 2 846 132,00 3 123 554,00
9,7%
3 265 723,00
4,6%
Kapitał własny 1 007 136,00 1 140 594,00
13,3%
1 247 796,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,01 29,46
13,3%
32,23
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,79 3,45
92,6%
2,77
-19,6%