Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 11:44
kontakt
CORMAY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 404,00 23 388,00
14,6%
24 213,00
3,5%
28 700,00
18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 823,00 382,00
---
-2 107,00
---
-692,00
---
Zysk (strata) brutto -2 610,00 91,00
---
-4 204,00
---
1 040,00
---
Zysk (strata) netto -2 610,00 91,00
---
-4 204,00
---
329,00
---
Amortyzacja 1 976,00 1 742,00
-11,8%
1 729,00
-0,7%
1 785,00
3,2%
Aktywa 99 037,00 108 917,00
10,0%
101 712,00
-6,6%
93 579,00
-8,0%
Kapitał własny 61 824,00 65 539,00
6,0%
63 843,00
-2,6%
65 168,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,78
6,0%
0,76
-2,6%
0,77
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---
-0,05
---
0,00
---