Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 20:45
kontakt
CORMAY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 186,00 20 404,00
1,1%
23 388,00
14,6%
24 213,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 107,00 -1 823,00
---
382,00
---
-1 954,00
---
Zysk (strata) brutto 819,00 -2 610,00
---
91,00
---
-4 051,00
---
Zysk (strata) netto 819,00 -2 610,00
---
91,00
---
-4 051,00
---
Amortyzacja 1 828,00 1 976,00
8,1%
1 742,00
-11,8%
1 729,00
-0,7%
Aktywa 139 256,00 99 037,00
-28,9%
108 917,00
10,0%
101 712,00
-6,6%
Kapitał własny 111 342,00 61 824,00
-44,5%
65 539,00
6,0%
63 843,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 0,73
-44,5%
0,78
6,0%
0,76
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
0,00
---
-0,05
---