Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:59
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 717,00 22 761,00
-4,0%
18 122,00
-20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 615,00 2 405,00
-33,5%
2 009,00
-16,5%
Zysk (strata) brutto 3 647,00 2 333,00
-36,0%
1 946,00
-16,6%
Zysk (strata) netto 2 945,00 1 802,00
-38,8%
1 560,00
-13,4%
Amortyzacja 204,00 191,00
-6,4%
208,00
8,9%
Aktywa 88 075,00 96 992,00
10,1%
96 977,00
-0,0%
Kapitał własny 78 336,00 80 138,00
2,3%
81 698,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 4,57
2,3%
4,66
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,10
-38,7%
0,09
-13,6%