Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:27
kontakt
SAKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 612,00 1 357,00
121,7%
689,00
-49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 240,00 921,00
283,8%
353,00
-61,7%
Zysk (strata) brutto 225,00 904,00
301,8%
338,00
-62,6%
Zysk (strata) netto 203,00 824,00
305,9%
309,00
-62,5%
Amortyzacja 31,00 32,00
3,2%
35,00
9,4%
Aktywa 4 822,00 6 024,00
24,9%
5 993,00
-0,5%
Kapitał własny 4 135,00 4 352,00
5,2%
4 661,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
5,3%
0,19
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
325,0%
0,01
-61,8%