Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:20
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 389,00 1 337,00
-3,7%
895,00
-33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -515,00 -706,00
---
-230,00
---
Zysk (strata) brutto 609,00 -1 444,00
---
-279,00
---
Zysk (strata) netto 608,00 -1 854,00
---
-279,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 949,00 2 784,00
-29,5%
2 540,00
-8,8%
Kapitał własny -43 170,00 -41 402,00
---
-41 681,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,73 -1,66
---
-1,67
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,07
---
-0,01
---