Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 23:51
kontakt
TAMEX
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 657,00 57 386,00
-3,8%
91 677,00
59,8%
128 436,00
40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 649,00 2 278,00
38,1%
4 044,00
77,5%
1 907,00
-52,8%
Zysk (strata) brutto 1 229,00 1 792,00
45,8%
2 999,00
67,4%
846,00
-71,8%
Zysk (strata) netto 1 215,00 1 381,00
13,7%
2 291,00
65,9%
358,00
-84,4%
Amortyzacja 502,00 491,00
-2,2%
628,00
27,9%
1 000,00
59,2%
Aktywa 35 324,00 37 628,00
6,5%
47 616,00
26,5%
39 537,00
-17,0%
Kapitał własny 11 623,00 13 004,00
11,9%
15 295,00
17,6%
15 652,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,67
11,9%
0,79
17,5%
0,80
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
14,5%
0,12
66,2%
0,02
-84,7%