Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:53
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117,00 1 380,00
1 079,5%
1 040,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -637,00 231,00
---
322,00
39,4%
Zysk (strata) brutto -815,00 25,00
---
182,00
628,0%
Zysk (strata) netto -815,00 34,00
---
182,00
435,3%
Amortyzacja 36,00 37,00
2,8%
37,00
0,0%
Aktywa 911 320,00 912 028,00
0,1%
912 317,00
0,0%
Kapitał własny 858 289,00 858 322,00
0,0%
858 505,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---