Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:41
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 412,00 555,00
34,7%
659,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -330,00 -1 768,00
---
-120,00
---
Zysk (strata) brutto -396,00 -81,00
---
-402,00
---
Zysk (strata) netto -400,00 -3 062,00
---
-293,00
---
Amortyzacja 142,00 179,00
26,1%
150,00
-16,2%
Aktywa 46 388,00 36 784,00
-20,7%
35 892,00
-2,4%
Kapitał własny 29 303,00 26 241,00
-10,4%
25 948,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,96 7,13
-10,4%
7,05
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,83
---
-0,08
---