Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 13:28
kontakt
ORZLOPONY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 508,00 10 690,00
-7,1%
13 418,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 298,00 1 629,00
-29,1%
3 270,00
100,7%
Zysk (strata) brutto 1 784,00 1 213,00
-32,0%
2 993,00
146,7%
Zysk (strata) netto 1 792,00 1 276,00
-28,8%
2 528,00
98,1%
Amortyzacja 1 926,00 1 927,00
0,1%
2 022,00
4,9%
Aktywa 20 652,00 21 346,00
3,4%
21 184,00
-0,8%
Kapitał własny -2 513,00 1 498,00
---
7 467,00
398,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,14
---
0,70
398,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,12
-47,1%
0,24
98,3%