Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 09:58
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 592,00 4 677,00
30,2%
4 882,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 578,00 942,00
63,0%
913,00
-3,1%
Zysk (strata) brutto 514,00 827,00
60,9%
800,00
-3,3%
Zysk (strata) netto 387,00 624,00
61,2%
597,00
-4,3%
Amortyzacja 430,00 422,00
-1,9%
442,00
4,7%
Aktywa 24 371,00 24 631,00
1,1%
32 878,00
33,5%
Kapitał własny 10 372,00 10 996,00
6,0%
11 593,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,04
6,0%
1,09
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,06
63,9%
0,06
-5,1%