Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 01:29
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 427,00 3 825,00
11,6%
3 298,00
-13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 764,00 958,00
25,4%
1 098,00
14,6%
Zysk (strata) brutto 718,00 880,00
22,6%
1 026,00
16,6%
Zysk (strata) netto 566,00 693,00
22,4%
842,00
21,5%
Amortyzacja 504,00 523,00
3,8%
533,00
1,9%
Aktywa 20 698,00 21 184,00
2,3%
22 362,00
5,6%
Kapitał własny 3 316,00 7 467,00
125,2%
8 488,00
13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,70
125,3%
0,80
13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
22,6%
0,08
21,5%