Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:51
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 701,00 5 753,00
238,2%
5 753,00
0,0%
248,00
-95,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 2 711,00
271 000,0%
2 711,00
0,0%
-359,00
---
Zysk (strata) brutto 5 068,00 1 184,00
-76,6%
1 184,00
0,0%
-223,00
---
Zysk (strata) netto 5 068,00 1 184,00
-76,6%
1 184,00
0,0%
-223,00
---
Amortyzacja 152,00 152,00
0,0%
152,00
0,0%
152,00
0,0%
Aktywa 18 363,00 25 371,00
38,2%
25 371,00
0,0%
20 261,00
-20,1%
Kapitał własny 5 283,00 6 468,00
22,4%
6 468,00
0,0%
6 009,00
-7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,28
22,0%
0,28
0,0%
0,26
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,05
-76,5%
0,05
0,0%
-0,01
---