Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 19:50
kontakt
LETUS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 96,00
284,0%
108,00
12,5%
135,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -143,00 25,00
---
-1 572,00
---
339,00
---
Zysk (strata) brutto -143,00 21,00
---
-1 602,00
---
339,00
---
Zysk (strata) netto -143,00 21,00
---
-1 602,00
---
339,00
---
Amortyzacja 9,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 947,00 11 982,00
9,5%
10 436,00
-12,9%
10 078,00
-3,4%
Kapitał własny 10 802,00 10 823,00
0,2%
9 221,00
-14,8%
9 560,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
0,0%
0,14
-14,7%
0,15
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,02
---
0,00
---