Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 03:31
kontakt
LETUS
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 491,00 280,00
-43,0%
243,00
-13,2%
246,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 573,00 269,00
-53,1%
90,00
-66,5%
28,00
-68,9%
Zysk (strata) brutto 570,00 261,00
-54,2%
90,00
-65,5%
25,00
-72,2%
Zysk (strata) netto 571,00 214,00
-62,5%
90,00
-57,9%
26,00
-71,1%
Amortyzacja 0,00 17,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 049,00 13 672,00
-2,7%
3 683,00
-73,1%
6 279,00
70,5%
Kapitał własny 15 288,00 15 502,00
1,4%
15 593,00
0,6%
10 374,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
1,7%
0,24
0,4%
0,16
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-66,7%
0,00
-66,7%
0,00
---