Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:08
kontakt
LETUS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 486,00 1 147,00
-22,8%
1 389,00
21,1%
489,00
-64,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 353,00 56,00
-84,1%
54,00
-3,6%
94,00
74,1%
Zysk (strata) brutto 597,00 16,00
-97,3%
46,00
187,5%
90,00
95,7%
Zysk (strata) netto 401,00 -42,00
---
28,00
---
92,00
228,6%
Amortyzacja 39,00 59,00
51,3%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 029,00 16 190,00
7,7%
14 155,00
-12,6%
6 279,00
-55,6%
Kapitał własny 14 812,00 15 929,00
7,5%
14 717,00
-7,6%
10 374,00
-29,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,25
7,3%
0,23
-7,6%
0,16
-29,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---
0,00
---