Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 16:24
kontakt
LETUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 50,00
150,0%
50,00
0,0%
72,00
44,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 38,00
171,4%
33,00
-13,2%
-163,00
---
Zysk (strata) brutto 14,00 38,00
171,4%
4,00
-89,5%
-163,00
---
Zysk (strata) netto 14,00 38,00
171,4%
4,00
-89,5%
-163,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 070,00 11 008,00
-0,6%
11 976,00
8,8%
10 528,00
-12,1%
Kapitał własny 10 959,00 10 840,00
-1,1%
10 827,00
-0,1%
9 059,00
-16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
-1,2%
0,17
0,0%
0,14
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---