Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 14:49
kontakt
SELENAFM
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 993 642,00 993 642,00
0,0%
1 059 723,00
6,7%
930 202,00
-12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 066,00 38 054,00
---
4 956,00
-87,0%
4 210,00
-15,1%
Zysk (strata) brutto 45 709,00 45 709,00
0,0%
91 502,00
100,2%
13 595,00
-85,1%
Zysk (strata) netto 43 545,00 43 545,00
0,0%
90 329,00
107,4%
15 798,00
-82,5%
Amortyzacja 5 670,00 5 670,00
0,0%
7 174,00
26,5%
8 311,00
15,8%
Aktywa 844 018,00 844 018,00
0,0%
996 044,00
18,0%
852 017,00
-14,5%
Kapitał własny 442 899,00 442 899,00
0,0%
533 228,00
20,4%
518 731,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,40 19,40
0,0%
23,35
20,4%
22,72
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,91 1,91
0,0%
3,96
107,4%
0,69
-82,5%