Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:37
kontakt
TAXUSFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 33,00
Kapitał własny -242,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00