Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:05
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -159,00
---
-126,00
---
Zysk (strata) brutto -101,00 -159,00
---
-126,00
---
Zysk (strata) netto -101,00 -159,00
---
-126,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 120,00 100,00
-16,7%
111,00
11,0%
Kapitał własny -15 250,00 -15 846,00
---
-15 983,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,77 -0,80
---
-0,81
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---