Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 22:00
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -70,00
Zysk (strata) brutto -70,00
Zysk (strata) netto -70,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 108,00
Kapitał własny -16 199,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,82
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00