Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 09:19
kontakt
GRODNO
Półroczne skonsolidowane
 2019-09-302020-09-302021-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 291 396,00 335 732,00
15,2%
541 860,00
61,4%
584 327,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 188,00 10 612,00
153,4%
24 485,00
130,7%
21 071,00
-13,9%
Zysk (strata) brutto 3 168,00 10 546,00
232,9%
24 084,00
128,4%
17 275,00
-28,3%
Zysk (strata) netto 2 380,00 8 411,00
253,4%
19 320,00
129,7%
13 844,00
-28,3%
Amortyzacja 2 640,00 2 779,00
5,3%
3 322,00
19,5%
3 931,00
18,3%
Aktywa 294 328,00 315 319,00
7,1%
434 821,00
37,9%
482 647,00
11,0%
Kapitał własny 71 830,00 89 455,00
24,5%
112 877,00
26,2%
135 021,00
19,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,67 5,82
24,5%
7,34
26,2%
8,78
19,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,55
252,9%
1,26
129,6%
0,90
-28,3%