Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:32
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 236 920,00 294 860,00
24,5%
329 161,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 639,00 11 244,00
30,2%
15 629,00
39,0%
Zysk (strata) brutto 8 398,00 11 140,00
32,7%
14 886,00
33,6%
Zysk (strata) netto 6 699,00 8 967,00
33,9%
11 875,00
32,4%
Amortyzacja 1 448,00 1 501,00
3,7%
1 635,00
8,9%
Aktywa 384 460,00 410 709,00
6,8%
403 963,00
-1,6%
Kapitał własny 93 408,00 102 375,00
9,6%
111 020,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,07 6,66
9,6%
7,22
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,58
33,7%
0,77
32,4%