Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 07:23
kontakt
KREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 159,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 921,00
Zysk (strata) brutto 2 908,00
Zysk (strata) netto 2 323,00
Amortyzacja 3 709,00
Aktywa 241 904,00
Kapitał własny 109 046,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13