Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:58
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 202,00
2,5%
220,00
8,9%
203,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 78,00
420,0%
30,00
-61,5%
25,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto 10,00 72,00
620,0%
29,00
-59,7%
20,00
-31,0%
Zysk (strata) netto 10,00 72,00
620,0%
9,00
-87,5%
20,00
122,2%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
24,00
4,3%
23,00
-4,2%
Aktywa 491,00 452,00
-7,9%
397,00
-12,2%
377,00
-5,0%
Kapitał własny -157,00 -98,00
---
-97,00
---
-81,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,07
---
-0,07
---
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
642,9%
0,01
-86,5%
0,01
100,0%