Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 08:04
kontakt
TESGAS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 113 593,00 113 593,00
0,0%
128 836,00
13,4%
128 836,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 201,00 7 201,00
0,0%
4 104,00
-43,0%
4 104,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 7 007,00 7 007,00
0,0%
3 201,00
-54,3%
3 201,00
0,0%
Zysk (strata) netto 6 563,00 6 563,00
0,0%
2 742,00
-58,2%
2 742,00
0,0%
Amortyzacja 4 551,00 4 551,00
0,0%
4 603,00
1,1%
4 603,00
0,0%
Aktywa 132 501,00 132 501,00
0,0%
139 970,00
5,6%
139 970,00
0,0%
Kapitał własny 86 330,00 86 330,00
0,0%
85 668,00
-0,8%
85 668,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,61 7,61
0,0%
7,55
-0,8%
7,55
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,58
0,0%
0,24
-58,1%
0,24
0,0%