Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 16:10
kontakt
TESGAS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 67 009,00 67 009,00
0,0%
78 339,00
16,9%
89 822,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 733,00 3 733,00
0,0%
7 652,00
105,0%
3 653,00
-52,3%
Zysk (strata) brutto 3 709,00 3 709,00
0,0%
6 680,00
80,1%
3 136,00
-53,1%
Zysk (strata) netto 3 924,00 3 924,00
0,0%
6 274,00
59,9%
2 526,00
-59,7%
Amortyzacja 2 747,00 2 747,00
0,0%
2 975,00
8,3%
3 133,00
5,3%
Aktywa 108 152,00 108 152,00
0,0%
115 711,00
7,0%
123 195,00
6,5%
Kapitał własny 73 650,00 73 650,00
0,0%
79 924,00
8,5%
79 045,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,49 6,49
0,0%
7,04
8,5%
6,96
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,35
0,0%
0,55
59,8%
0,22
-59,7%