Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 08:43
kontakt
TESGAS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 756,00 54 840,00
22,5%
64 863,00
18,3%
70 426,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 183,00 2 444,00
-23,2%
2 540,00
3,9%
1 764,00
-30,6%
Zysk (strata) brutto 3 080,00 2 373,00
-23,0%
2 355,00
-0,8%
1 236,00
-47,5%
Zysk (strata) netto 2 529,00 2 414,00
-4,5%
1 767,00
-26,8%
776,00
-56,1%
Amortyzacja 2 077,00 2 232,00
7,5%
2 294,00
2,8%
2 311,00
0,7%
Aktywa 108 489,00 114 943,00
5,9%
131 110,00
14,1%
130 877,00
-0,2%
Kapitał własny 75 657,00 82 181,00
8,6%
84 692,00
3,1%
84 174,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,67 7,24
8,6%
7,46
3,1%
7,42
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,21
-4,5%
0,16
-26,8%
0,07
-56,4%